1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Autive, gevestigd te Akmarijp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50097563. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Autive verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website, apps en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.

3. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Autive in het kader van de bedrijfsactiviteiten van je verwerkt en voor welke doeleinden Autive dat doet. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag Doelstelling
Uitvoeren van de overeenkomst – Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
Gerechtvaardigd belang – Voor het leveren van online diensten
– Relatiemanagement & contact
– Product- en dienstenontwikkeling en verbetering
– Marketing
– Veiligheid en beveiliging
Toestemming – Voor sommige diensten meld je je apart aan. In dat geval is soms ook apart je expliciete toestemming nodig voor de verwerking van je persoonsgegevens.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Website gegevens

Wanneer je de Autive website bezoekt of een website welke onder Autive wordt onderhouden, verwerken wij een aantal gegevens van jou om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

4.1.1 Om onze websites te verbeteren

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je onze websites bezoekt verwerken wij jouw technische gegevens en gedrag, deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Met deze gegevens zijn wij in staat om de websites te beheren en te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Voor het verzamelen van deze informatie gebruiken wij Google Analytics, meer informatie hier over kunt u vinden in ons cookie-beleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals een gedeelte van het IP-adres van je apparaat, bezochte web-pagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

4.1.2 Om in contact te komen met de bezoeker

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je op onze websites een formulier invult zal de ingevulde informatie verstuurd worden per mail naar de website eigenaar en bewaard worden op de website. Op deze wijze kunnen wij uw verzoek, opmerking of bestelling op de juiste manier behandelen. De opslag op de website is voornamelijk om te zorgen dat er een back-up is van de inzendingen van de formulieren, om zo zorg te dragen dat uw verzoeken altijd behandelt worden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij de datum/tijdstip van het invullen van het formulier, uw IP-adres (wegens spam bestrijding) en de velden die u heeft ingevuld in het formulier.

4.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met Autive

4.2.1 Om facturen te sturen en betalingen te administreren

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je een product of dienst van Autive afneemt waarvoor je moet betalen, sturen we je per e-mail of per post facturen voor de kosten. Wanneer jouw betaling op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat je de kosten hebt betaald.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we onder andere je nawt-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie.

4.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

4.3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?
Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de Autive website, per e-mail en telefoon) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met Autive over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

4.4 Nieuwsbrieven en aanbiedingen

Wij sturen je graag digitale nieuwsbrieven en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes als je een product of dienst wilt afsluiten. Dat doen wij ook in het kader van gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te mogen verwerken (zie paragraaf 3). Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

4.4.1 Autive kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen

Als je klant van ons bent, kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van Autive. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jou. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer.

Wat houdt dit doel in?
We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Wil je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres).

5. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Autive schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Autive de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Zakelijke dienstverleners

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan zakelijke dienstverleners, zoals bij openstaande vorderingen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Beveiliging

Autive heeft passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

6.1 Beveiliging

Autive gaat zorgvuldig om met je gegevens.Autive heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij adviseren jou ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

7. Bewaartermijn

Autive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

8. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking

Wil je weten of alle gegevens die Autive van je heeft ook juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Je kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via info@autive.nl. Autive kan voor alle verzoeken een vergoeding in rekening brengen volgens de AVG.

8.1 Indien je een verzoek hebt voor:

Inzage in je persoonsgegevens

Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn per mail toesturen.

Rectificatie van je persoonsgegevens

Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Beperking van de werking van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kun je aangeven via email naar: info@autive.nl. Wil je geen mailing meer ontvangen? Dan kun je dat ook aangeven op de wijze zoals aangegeven in je laatst ontvangen bericht. Indien Knab je persoonsgegevens verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij het dergelijk verzoek niet honoreren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Autive. Echter, je kunt niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van het uitvoeren van de overeenkomst en moeten we dus verwerken.

Overdracht van persoonsgegevens

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

9. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je je vraag stellen door een e-mail te sturen naar Autive via info@autive.nl.

Autive ziet erop toe dat de verwerking binnen Autive in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via info@autive.nl.

Indien je er met Autive niet uitkomt, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG